Ayiti akò politik: 7 fevriye 2024, PM Ariel Henry dwe pati

2 minutes, 4 seconds Read

Ayiti yon akò politik pou remanyen konstisyon an, fè refòm ekonomik ak eleksyon

Yon akò politik san tout siyatè yo poko piblik adopte nan otèl Karibe Ayiti mèkredi 21 Desanm 2022 a, ki pote non « konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enklizif ». Selon akò sila ap genyen yon Wo Konsèy Tranzisyon (HCT) ak yon Ògàn k ap Kontwole Aksyon Gouvènman an (OCAG).

Wo Konsèy Tranziksyon an (HCT) ki konpoze de:
Mirlande H. Manigat, Laurent St Cyr ak Calixte Fleuridor, 3 moun sila yo ki deziye pa pati politik yo, sosyete sivil ak sektè ekonomik la ap genyen pou misyon:

1- Monte yon komite ekspè pou pase men nan konstisyon 29 mas 1987 la.

2- patisipe nan chwa moun pou monte yon Konsèy Elektoral Provizwa (KEP) pou fè eleksyon etou rann operasyonèl kou kasasyon an.

3- Patisipe nan remanye gouvèman an ki ap genyen chanjman Minis ak direktè jeneral.

4- Fè refòm nan diplomasi Ayiti a.

Toujou selon dokiman an, manb HCT yo ap chita pou pipiti chak mwa ak Premye Minis Ariel Henry, patisipe nan konsèy Minis yo ak vwa delibere. Desizyon yo ap pran pa konsansis oubyen pa vòt ak yon majorite senp si ta genyen kontrent nan konsansis yo.

Wo Konsèy tranziksyon an ap la tou pou kontribye nan mete sekirite nan peyi a, amelyore kondisyon lavi mas pèp la, fè refòm nan konstisyon an, refòm nan administrasyon piblik la, mete peyi a chita nan yon eta de dwa, fè refòm ekonomik, reyalize eleksyon pou nouvo prezidan an ka prete sèman 7 fevriye 2024.

Tousuit Manb HCT yo fin enstale, y ap genyen dèle yon mwa pou prezante fèy de wout tranzisyon an selon sa ki ekri nan dokiman akò a. Manb HCT ak OCAG yo p ap kapab patisipe nan eleksyon yo. Y ap endepandan de Premye Minis la kote yo pa pral genyen pou pran lòd nan menl men li men y ap jis kolabore. Manda yo ap pran fen tousuit nouvo prezidan ki soti nan eleksyon y ap òganize yo rantre anfonksyon.

N ap siyale siyatè akò yo mete yo dakò pou genyen yon entèvansyon militè etranje nan peyi a pou ede yo konbat gang yo pou fasilite reyalizasyon eleksyon. N ap raple akò 21 Desanm 2022 a tou mete fen ak akò 11 septanm 2021 an ke Premye Minis Ariel Henry pat janm rive aplike e sa ki te fè plizyè siyatè te fè yon kraze kite sa.

Lot atik