4,9 millions d’Haïtiens sont en insécurité alimentaire et nécessitent une aide humanitaire d’urgence

4,9 millions d’Haïtiens sont en insécurité alimentaire et nécessitent une aide humanitaire d’urgence, selon la Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA). La Coordination Nationale de Sécurité Alimentaire (CNSA), citant les résultats de la mise à jour de l’analyse projetée du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), informe que 4,9 millions d’Haïtiens font […]

Kriz alimantè : anviwon 4.5 milyon Ayisyen konsène

Ayiti anba yon kriz alimantè konplèks, ki touche anviwon 4.5 milyon moun, daprè direktè Pwogram alimantè mondyal (PAM) ann Ayiti a, Jean-Martin Bauer, ki rapòte chif CNSA. Li drese yon tablo tris de reyalite global ekonomik peyi a, sitou sitiyasyon ensekirite a ki pa garanti yon klima pèzib pou moun yo travay. Anplis de sa, direktè a touche kesyon enpòtasyon manje ann Ayiti ki pa nan avantaj ti pwodiktè yo, e li rekonèt se yon veritab defisi pou ekonomi peyi a. Nan videyo sa a, li pataje ak AyiboPost anbisyon PAM pou ede ti pwodiktè yo.