Opinyon | Lèt pou Etazini, Kanada, Lafrans ak Core Group

Read this letter in English Soti bò kote : Pèp ayisyen Sijè : Lèt apresyasyon pou kowalisyon peyi “Zanmi Ayiti” 11 novanm 2022 Zanmi nou yo, Nou dwe nou, mezanmi, si Ayiti jwenn bourad nan chèche pou li oto-sifizan, si nou fè anpil pwogrè alawonnbadè, deplase sòti nan 170yèm nan Endis Devlopman Imen pou rive nan plas youn nan pi bon peyi sou tè a. Papadoc, diktatè ayisyen an, te di yon fwa “rekonesans se lachte”, men kontrèman ak li, nou chwazi rete yon nasyon rekonesan. Nou menm pèp Ayisyen, nou pa jwenn bon mo pou nou di kijan nou […]