Medam yo ka fè operasyon medikal ki rele “hyménoplastie” si yo vle rejwenn vijinite yo

«hyménoplastie», yon operasyon medikal ki ka pèmèt yon fanm rejwenn vijinite l si l te getan pèdi l. Imenoplasti (Hyménoplastie) se yon operasyon medikal oubyen entèvansyon chirijikal yon jinekològ oswa yon chirijyen estetik kapab pratike pou yon pasyan (yon fi). Pratik sa pèmèt fi an rejwenn vijinite l aprè espesyalis nan koze sa rekonstwi imèn […]