Sanksyon : Ayisyen wè ensekirite, entènasyonal la wè imigran Ayisyen

Kominote entènasyonal la ap mobilize plizyè enstriman pou sanksyone gang ak sila k ap alimante yo. Migrasyon anpil Ayisyen ki prale Etazini ak Kanada se prensipal rezon sanksyon yo  17 Out 2022: Anthony Salisbury ki se ajan espesyal ki responsab envestigasyon nan biwo Homeland Security nan Miami, prezante yon seri zam gwo kalib yo sezi. Zam sa yo, se reprezantan bandi an Ayiti yo ki achte yo nan magazen Miami, pou kache yo nan bwat machandiz, voye yo Ayiti. Anpil fwa, yo voye zam yo an pyès detache, nan plizyè kagezon diferan. Sa konn rann li difisil pou otorite yo […]

Sanksyon OFAC yo gen gwo enpak sou moun li sible yo

Se difisil pou yon moun oubyen enstitisyon sou planèt la fè tranzaksyon ak yon moun ki anba sanksyon OFAC. Menm ann Ayiti, Youri Latortue ak Joseph Lambert gen anpil pwoblèm Vandredi 4 novanm, gouvènman ameriken an mete ansanm ak gouvènman kanadyen an, pou sanksyone prezidan Sena a, Joseph Lambert ak ansyen prezidan Sena a, Youri Latortue. Sou sit gouvènman Kanada a, nou kapab li : “Kanada gen rezon pou l kwè moun sa yo itilize pozisyon yo kòm ansyen ofisyèl oubyen ofisyèl ki an fonksyon, pou yo pwoteje ak pèmèt aktivite ilegal gang kriminèl yo, sitou gras ak blanchiman lajan […]