MENFP remèsye aktè k ap ede nan distribye liv inik an kreyòl la

1 minute, 25 seconds Read
MENFP remèsye aktè k ap ede nan distribye liv inik an kreyòl la

Ministè Edikasyon Nasyonal remèsye enstitisyon k ap ede nan lojistik distribisyon liv inik an kreyòl la.

 

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ap vanse nan zafè liv inik pou lekòl an Ayiti. Enstitisyon an nan faz distribisyon materyèl sa yo, dapre mesaj li pibliye sou rezo sosyal Twitter jou vandredi 30 desanm nan.

Nan yon mesaj li pibliye sou kont Twitter li, Ministè Edikasyon Nasyonal voye gwo remèsiman bay tout aktè kap ede li ateri ak refòm Jean-Claude Bernard te lanse depi lane 1982. Itilizasyon kreyòl kòm lang aprantisaj jenn ayisyen se youn nan pwen fondamantal refòm sila.

« Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon pwofesyonèl remèsye aktè nasyonal, entènasyonal ki angaje nan pwojè MENFP lanse an 1982 ak minis J C Bernard pou fè yon sèl Lekòl pou yon lòt Peyi. Nou remèsye pèsonèl MENFP, antrepriz Edisyon, UNICEF ak Onu k ap ede nan lojistik distribisyon liv inik an kreyòl la », nou ka li nan tweet enstitisyon Minis Nesmy Manigat ap dirije depi kèk mwa.

Depi retou li nan tèt ministè sila, pwofesè Nesmy Manigat ap goumen pou aplikasyon refòm Jean-Claude Bernard. Se konsa Ministè a te anonse nan mwa fevriye 2022 li mete yon bout nan finansman ak sipò materyèl didaktik nan lang franse pou 4 premye ane nan lekòl fondamantal.

Nan yon lòt bò, ministè a kontinye ensiste sou aprantisaj nan lang kreyòl pou 4 premye ane nan lekòl fondamantal menm jan li ankouraje aprantisaj lang entènasyonal tankou anglè ak espanyòl.

En savoir plus:

20 boîtes de cartouches en provenance des Etats-Unis saisies à Quartier Morin, Junior PAPOUTE interpellé

Lot atik