Nouvo tarif viza Ameriken an ap aplike 30 me 2023

0 minutes, 42 seconds Read

Depatman Deta pibliye yon rezolisyon final konsènan ogmantasyon sèten frè pou tretman aplikasyon pou viza non-imigran (NIV). Ogmantasyon sa yo te pibliye nan Rejis Federal la nan dat 28 mas epi yo pral pran efè 30 me 2023.

Frè pou biznis oswa viza vizitè touris (B1/B2), BCC, ak lòt VIN ki pa baze sou petisyon, tankou viza elèv ak viza vizitè echanj, ap ogmante de $160 a $185. Frè pou sèten viza non imigran ki baze sou petisyon pou travayè tanporè (kategori H, L, O, P, Q, ak R) ap ogmante de $190 a $205.

Depatman Deta pran angajman pou fasilite vwayaj lejitim Ozetazini pou vwayajè imigran ak vwayajè ki pa imigran.

Gen plis enfòmasyon sou frè viza yo disponib sou sitwèb Biwo Afè Konsila yo nan travel.state.gov. , ak sou sit entènèt ofisyèl Anbasad la sou Facebook

Lot atik