Opinyon | Jean Casimir : «Blanc an franse ak Blan an kreyòl»

0 minutes, 35 seconds Read
Lekòl nan peyi a poko enterese montre elèv ak etidyan ladrès ak bèlte kreyòl la Gen Ayisyen ki frankofòn. Lekòl ak moun lakay yo, an jeneral, aprann yo meprize lang kreyòl la. Lè y ap pale kreyòl, se an franse tèt yo mache. Souvan e san movèz fwa, sans mo yo an franse osnon an kreyòl fofile kò yo nan sa y ap di; epi konvèsasyon yo tounen you bourara. Lekòl nan peyi a poko enterese montre elèv ak etidyan ladrès ak bèlte kreyòl la. Sepandan, lang nou an se rezilta chimen nou suiv e ki mennen nou nan kafou […]

Lot atik