Opinyon | Lagrandyab ak lang pèp souvren

0 minutes, 33 seconds Read
Lè nou deklare Ayiti gen de (2) lang ofisyèl, se deja you pwogrè. Men nou pa rann nou kont n ap kontinye bay tèt nou gòl a men, pase n al mete enstriman kolonyalizasyon an ak enstriman kolonizasyon an sou menm pye Apre Leta panyòl fin estwopye Tayno yo, moun ki vin abite zile a pale kreyòl. Ki fè, an wetan arawak, premye lang abitan peyi a se kreyòl. Leta panyòl, ki konsidere Mondye remèt li teritwa a nan men pwòp, kouri dèyè moun vini yo. Kòm pi fò malere sa yo te sot an Frans, yo mande Leta franse […]

Lot atik