Timoun ki genyen fanmi yo rezide Brezil genyen chans rejwenn paran yo san viza

0 minutes, 56 seconds Read
Timoun ki genyen fanmi yo rezide Brezil genyen chans rejwenn paran yo san viza

Nan kad program reyinifikasyon familyal, timoun ki genyen paran yo ki rezide Brezil ki fè demand pou yo kapab rantre Brezil san viza pou rejwenn fanmi yo aprè desizyon lajistis Brezil. Se sa jounal Dominiken Listindiario rapòte vandredi 16 Desanm 2022 a.

Selon sa ki deside nan
Lakou Siprèm peyi Brezil (STJ), yo pèmèt yon jij tribinal premye enstans kapab pran mezi konsèvatwa pou Ayisyen ki Brezil yo ka pèmèt fanmi yo ki Ayiti rejwenn yo.

Desizyon sila pran suit ak vag demand anpil paran ki emigre nan peyi Brezil fè pou pitit yo ki Ayiti e yo vle rantre jwenn yo daprè yon nòt tribinal la mete deyò.

Sepandan, tribinal espesyal Brezil (STJ) note prensip yo egzije pou tribinal la byen analize demand fanmi timoun pitit yo, adolesan yo fè pou ta rejwenn yo Brezil la byen.

Prezidan (STJ) a, Maria Thereza Assis Moura souliye dwa « coexistence familialle » la raple se timoun ki swete rejwenn paran yo k ap viv nan peyi Brezil.

N ap fè remake genyen anviwon 150 000 Ayisyen selon done ofisyèl yo ki rezide nan peyi Brezil .

Lot atik